ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συντήρηση

Μετά το πέρας της τοποθέτησης του συνθετικού χλοοτάπητα, τον έλεγχο και την παράδοση του έργου, σας παραθέτουμε το εγχειρίδιο συντήρησης, ένα πρόγραμμα εργασιών για τη συντήρηση του συνθετικού χλοοτάπητα.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αναγράφονται αναλυτικά και εκτελούνται σε κάποιο χρονικό διάστημα που συμφωνείτε εκ των προτέρων όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Πρέπει να τηρείται το πρόγραμμα συντήρησης για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα φυσικής και άρτια όψης, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συνθετικού χλοοτάπητα.

Ίδιοι εσείς πρώτα, πρέπει να ελέγχετε τις εγκαταστάσεις σας, για την πορεία του συνθετικού χλοοτάπητα και τα επιθυμητά όρια των υλικών πλήρωσης. Οι εργοστασιακές προδιαγραφές των συστημάτων πρέπει να τηρούνται κατά γράμμα, για την αποφυγή ζημιών της ίνας και την αισθητή μείωση της διάρκειας χρόνου του συνθετικού χλοοτάπητα.

Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τα εγχειρίδια συντήρησης του συνθετικού χλοοτάπητα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις ή και το εγχειρίδιο συντήρηση PANDA GRASS Landscape.