ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ηλεκτροφωτισμός

Η εταιρεία PANDA SPORTS είναι σε θέση να σας προσφέρει τα ακόλουθα:

• Εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης φωτισμού .
• Προσφορά επί της μελέτης ,αναφορικά με όλα τα απαιτούμενα για το έργο υλικά ηλεκτροφωτισμού.
• Παράδοση των ανωτέρω υλικών στο σημείο κατασκευής του έργου, προσφέροντας την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη συναρμολόγησης και εγγύηση της καλής λειτουργίας του έργου ,καθώς και την υποστήριξη σε ανταλλακτικά.

Στόχος της εταιρείας μας είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και βοήθεια, τόσο στην εκπόνηση μελετών, όσο και ακολούθως στην εγκατάσταση και συναρμολόγηση. Θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τις προτάσεις μας, οι οποίες βασίζονται σε επαγγελματικές λύσεις φωτισμού, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.