ΔΑΠΕΔΑ

Υλικά τοποθέτησης

Υλικά τοποθέτησης για αθλητικά δάπεδα, δάπεδα γενικής χρήσης και συνθετικούς χλοοτάπητες. Ένας ολοκληρωμένος κατάλογος που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας και τις απαιτήσεις της κάθε τοποθέτησης. Ειδικές κόλες για την κόλληση και μόνιμη τοποθέτηση των δαπέδων, μεταλλικά προφίλ για το τελειώματα, ταινίες διπλής όψης, πανί εδαφοκάλυψης για τις χωματουργικές εργασίες, πάσσαλοι και ξύλινα φραχτάκια για την οριοθέτηση των εξωτερικών σας χώρων είναι κάποια από τα προϊόντα που μπορεί να σας φανούν χρήσιμα.