ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αθλητικά όργανα

Για τη κατασκευή του αθλητικού εξοπλισμού, οργάνων εξωτερικής χρήσης, εγγυούμαστε τη σωστή κατασκευή των οργάνων, με τα πιο κατάλληλα υλικά, την σωστή βαφή και την σωστή τοποθέτηση αυτών, την τεχνογνωσία μας για την αντοχή των οργάνων, την τοποθέτηση των σωστών και προστατευτικών εξαρτημάτων λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας τις οποιεσδήποτε απρόβλεπτες κινήσεις των παιδιών και των αθλητών. Προσφέρουμε πρωτοποριακά αθλητικά όργανα που πληρούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και διεθνείς κανονισμούς για την ασφάλεια της αθλούμενης νεολαίας, και όχι μόνο