ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ποδήλατο και stepper

Κωδικός:

002

Υλικό κατασκευής:

Xάλυβας ποιότητας St37, γαλαβανιζέ,βαμμένος ηλεκτροστατικά.

Χρήση:

Εξωτερική

Περιγραφή

Το μηχάνημα είναι δύο θέσεων. H κίνηση έρχεται από τα πόδια κουνώντας στα πάνω και κάτω. Τα κινητά μέρη των κατασκευών είναι δουλεμένα έτσι ώστε να μη φθείρονται κατά την διάρκεια τουλάχιστον 8-10 χρόνων, ενώ είναι εκτεθειμένα σε εξωτερικούς χώρους.