ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Περιστροφικό όργανο έκτασης μέσης

Κωδικός:

001

Υλικό κατασκευής:

Xάλυβας ποιότητας St37, γαλαβανιζέ, βαμμένος ηλεκτροστατικά.

Χρήση:

Εξωτερική

Περιγραφή

Το μηχάνημα είναι τριών θέσεων. Τα κινητά μέρη των κατασκευών είναι δουλεμένα έτσι ώστε να μη φθείρονται κατά την διάρκεια τουλάχιστον 8-10 χρόνων, ενώ είναι εκτεθειμένα σε εξωτερικούς χώρους.